Algemene voorwaarden

Leveringstermijn

 • Wij nemen de nodig maatregelen om de leveringstermijnen te eerbiedigen, zoals aangegeven op de website. Deze liggen vast per regio en voor de specifieke dagen.
 • De vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie der bestelling.

Bestellingsvoorwaarden

 • Eens de bestelling is geplaatst, is er geen mogelijkheid om deze te annuleren.
 • Op Smaak Gebracht heeft steeds de mogelijkheid om een bestelling te weigeren. Dit wordt gecommuniceerd binnen de 24u na het plaatsen van de bestelling.
 • Bestellingen kunnen (enkel) geplaatst worden via de webshop op opsmaakgebracht.be 
 • Bestellingen kunnen enkel aanvaard worden indien deze binnen de correcte deadlines werden doorgegeven. Deze uiterste tijdstippen staan vermeld op de website opsmaakgebracht.be

Transport

 • De goederen reizen op gevaar en voor risico van de bestemmeling.

Betalingsvoorwaarden

 • Alle betalingen dienen ter plaats bij de levering te gebeuren, ofwel cash ofwel via de Bancontact app.
 • Een eventueel wisselkoersrisico is ten laste van de koper.
 • Alle prijzen vermeld op de website of op andere communicatie zijn inclusief btw.
 • Ingeval de koper de aan ons toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons ten titel van pand alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.
 • In geval van betwisting aanvaardt de koper de bevoegdheid van de rechtbanken en hoven die territoriaal bevoegd zijn in de regio van de verkoper. Enkel de Belgische wetgeving is toepasselijk.

Klachten

 • Iedere klacht om geldig te zijn, dient schriftelijk en ten laatste binnen de 5 dagen volgend op de ontvangst der goederen, bij onze firma schriftelijk ingediend te worden. Dit mag naar het volgend adres: Op Smaak Gebracht, Spelonckvaart 74, 9180 Moerbeke. Of via mail naar het volgende emailadres: info@opsmaakgebracht.be
  Na deze termijn zijn geen klachten nog ontvankelijk.